Forslag til minneord

 • Alltid i våre hjerter
 • Alt av nåde
 • Du glemmes ei
 • Elsket og savnet
 • Fred
 • Fred med ditt minne
 • Fred i Jesu navn
 • Fred over minnet
 • Guds fred
 • Gud er kjærlighet
 • Hvil i fred
 • I våre hjerter
 • Kjært er minnet
 • Kjært er ditt minne
 • Minnes i kjærlighet
 • Høyt elsket, dypt savnet
 • På gjensyn
 • Takk
 • Takk for alt
 • Takk for all godhet
 • Takk og farvel
 • Velsignet være ditt minne
 • Vi møtes hos Gud
 • Vi møtes igjen

 
Til butikk